domingo, 9 de agosto de 2009

Poema perteneciente a "Ó abeiro do orballo"

Neste sosego
Pausado
Axiña pasa o tempo

Entre a néboa desafío o incerto
A complicidade do silencio
Os medos
A carraxe de non verte
Bicar a húmedade dos teus beizos

Síntome vivo e desperto