viernes, 14 de agosto de 2009

Poema perteneciente a "O peso da vida"

Soamente quédame madurecer os sutís sentimentos ata que o vacío e o silencio fágame esquecer aquel engano que xa non ten razón de ser como de seguir lembrandoo